Uppsägning av hyresrätt, hyreskontrakt, besittningsskydd m.m.

Behöver Du veta vilka rättigheter Du har som hyrestagare? Vill Du veta vad som gäller vid en uppsägning? Behöver Du få ett hyreskontrakt upprättat? Eller har Du andra juridiska problem som rör Din bostad eller Ditt boende? Vi hjälper Dig med det juridiska kring Dina bostads- och hyresrättsfrågor. Vi företräder även våra klienter i hyresnämnd och allmän domstol.  

Kontakta Oss i frågor som gäller Ditt besittningsskydd, uppsägning av Din hyresrätt eller andra hyresrättsliga frågor. Vi biträder även våra klienter i tvister i hyresnämnden.

Bostadsrätt, bostadsrättsförsäkring och andrahandsuthyrning

Vi hjälper Dig med bostadsrättsliga frågor kring andrahandsuthyrning, avhysning, uppsägning, förverkande och tvångsförsäljning av bostadsrätten. Vi tar även tvister i hyresnämnden och bistår Dig i andra bostadsrättsliga frågor.

 

Kontakta EC Juristkonsult för rådgivning 08-12 45 15 45

 

Free business joomla templates