Ett välformulerat avtal säkerställer din rätt | Avtalsplanering är viktigt

Det är viktigt att skriva avtal eller ett kontrakt när man ingår ett affärsförhållande. Kanske särskilt om man är en företagare som måste säkerställa sin rätt mot affärs- och samarbetspartners eller i något annat led av produktionskedjan. Även i privatlivet finns det dock anledning att säkerställa sin ekonomi i förhållande till familjemedlemmar. Om det så betyder att uppdatera sitt avtal såsom exempelvis testamente för att anpassa det efter de nya ändringarna i gåvo- och arvsskatten eller för säkra tillgångar på annat sätt gentemot en sambo eller en framtida partner. Detta gör man enklast genom det skriftliga avtalet. Ring 08-12 45 15 45

Vi upprättar avtal för privatpersoner:

  • köpeavtal, hyresavtal, samboavtal, gåvo- och skuldebrev, testamenten, bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord.

    Men också andra formaliserade överenskommelser mellan privatpersoner

    Ett köpeavtal säkrar upp ditt köp, liksom ett hyresavtal ger dig rätten till din bostad med besittningsskydd m.m. Gåvobrev och testamenten och lagstiftningen kring dem ändrades i 2006 och de som inte gjort det redan bör kanske se om testamentet man upprättat inte krockar med den nya skattelagstiftningen så man planerat fel. Inom förhållanden och särskilt i ett tidigt läge där känslor styr över förnuftet känns det kanske fel att börja diskutera i termer av äktenskapsförord eller samboavtal, men det kommer inte alltid vara som det initiala läget när man kanske var kär och planerade hela livet tillsammmans. Saker ändras fortare än man tror och för den part med störst egendom är det kanske smart att säkra upp delar av sin egendom såsom enskild. Det gör man genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal som reglerar vad som är giftorättgods (gemensam egendom) eller enskild egendom. När man under en längre tid delat liv anses nämligen det man skaffar tillsammans under tiden vara gemensam egendom som - om man nu gör äktenskapskillnad, bodelning etc - delas egendomen mellan parterna lika oavsett hur mycket eller hur lite man själv hade med till det gemensamma boet. 

Vi upprättar även mer kommersiella kontrakt 

  • köpekontakt och återförsäljaravtal, distributionsavtal, upphovsrättsliga och andra immateriella avtal, leveransavtal, transport- och logistikavtal, konkurrens- och sekretessavtal, bolags- och aktieavtal.

    Ett köpekontrakt är alltid att rekommendera när man företag emellan gör affärer. En anledning är att då köplagen, till skillnad från när konsumentköplagen mellan en konsument och en näringsidkare gäller, är dispositiv och kan avtalas bort. Skyddet för ett företag är därför av givna anledningar svagare. Företag anses kunna ta sina egna intressen tillvara på ett bättre sätt än en konsument. Köpeavtalet är en viktig del av affärsförhållandet och din rätt till exv. reklamation eller andra medel i det fall varan skulle vara behäftad med fel. Återförsäljaravtalet är ett än viktigare avtal när två parter ingår ett samarbetsförhållande. Ofta handlar ett återförsäljarförhållande om större återkommande volymer varför återförsäljaravtalet bör formuleras med omtanke. Man bör i varje fall inte - om man vänder på det - signera och godkänna ett återförsäjaravtal som en affärspartner ensidigt har upprättat. Vi upprättar och granskar även aktieavtal, bolagsordningar, aktiebrev, bolagsdokument samt konkurrens- och sekretessavtal för företag. 

Vi upprättar även mer omfattade avtalsstrukter åt företag för säkerställandet av den dagliga verksamhetsdriften.

 

Kontakta EC Juristkonsult för säkerställandet av Din ekonomi genom ett tydligt och välformulerat avtal 08-12 45 15 45.

 

 

sajtkatalogen.se

Free business joomla templates