Försäkringsjurist Stockholm | ersättning vid skada | Brandförsäkring

Försäkringsjurist specialiserad med företags- och skadeförsäkrings. Många riskmoment som ingår i försäkringen kan inträffa i Ditt företag. Man säger att den risk försäkringsbolaget åtagit sig realiseras. Du kanske behöver ta vattensförsäkringsmomentet i anspråk eller brandförsäkringen. Kanske har du råkat ut för stöld. Att utan vidare tro att man får pengar från försäkringen är inte så enkelt som det låter. Försäkringsvillkoren vid. exv. brandskada, vattenskada, stöld osv. har inte bara rättigheter utan parallellt finns en rad undantag som du som försäkringstagare inte för tagnera. Du har en ganska smal ram att hålla dig inom trots att försäkringsvillkoren, när man läser dem i sitt försäkringsbrev, verkar heltäckande och ger ett fullgott skydd närsomhelt och hursohelst. Så är det givetvis inte!  Försäkringsbolagen driver liksom andra vinstdrivande företag sin verksamhet enligt affärsmässiga principer med vinst som mål. Dessutom motiveras det från försäkringskollektivets intresse, dvs. alla som betalar försäkring, att försäkringsvillkoren tolkas restriktivt av försäkringsbolagen. Ofta tolkas de kanske lite väl restriktivt.

Företagsförsäkring och försäkring - Vi tolkar försäkringsvillkor och granskar avtal

  • Föreligger tvist eller oenigheter med försäkringsbolaget hur villkoren i försäkringsavtalet ska tolkas?
  • Anser försäkringsbolaget att du eftersatt någon eller några av dina förpliktelser enligt försäkringsavtalet eller ökat faran?
  • Vill inte försäkringsbolaget betala ut ersättning eller vill de reducera din försäkringsersättning?
  • Har försäkringsbolaget fått det till att handla om en trovärdighet-fråga pga. dina uppgifter? 

 

Kontakta EC juristkonsult  - vi tar Din strid mot försäkringsbolagen och Din rätt till ersättning.Ring 08-12 45 15 45 för juridisk rådgivning av våra erfarna jurister.

 

 

Free business joomla templates