Uppsägning och avsked | anställningsavtal - saklig grund

Vi biträder arbetsgivare med arbetsrättslig rådgivning i den löpande verksamheten. Vi biträder även privatpersoner i frågor kring uppsägning och avsked. Den vanliga målgruppen är företagae som behöver hjälp med det allt annat än enkla delarna för att exg. säga upp en arbetstagare. Måste man varna arbetstagaren? Vad krävs för saklig grund och vad krävs för det något hårdare institutet avsked enligt LAS. Det handlar inte bara om det formella utan även det materiella måste stämma, det kan annars bli en dyr historia att felaktigt säga upp en aställd och för en arbetsgivare räcker det med en mindre formell miss för att det kan bli en förödande situation för arbetsgivaren. Kan kan till och med tvingas gå i konkurs vid höga skadeståndsanspråk. Vi upprättar bland annat anställningsavtal och biträder våra klienter i frågor kring anställningen. Uppdragen omfattar också förhandlingar med facket och arbetstvister. Ring 08-12 45 15 45

 

Arbetsmiljö, kvalitetssäkring, och andra viktiga avtal och offentliga upphandlingar

  • Policydokument för personalområdet - för diskriminering och jämställdhet på arbetsplatsen.
  • Kvalitetssäkringssystem
  • Lojalitets-, sekretessavtal och konkurrensfrågor.

Säkerställ driften av Ditt företag. Vi bistår dig i den formella gången vid uppsägning och avsked så att Du inte råkar på oförutsedda och oönskade stämningar eller problem med facket på grund av en formbrist vid anställningen, uppsägningen  eller något annat förbiseende av LAS vid uppsägning eller ett avsked.

Kontakta EC Juristkonsult för juridisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor 08-12 45 15 45
 

Free business joomla templates